Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Værdigrundlag

Langebjergskolen - “En god start”

Faglighed, trivsel og dannelse

Vores tre værdier – faglighed, trivsel og dannelse – er fælles pejlemærker, der er synlige i skolens hverdag og projektbaserede læringskultur og bidrager til at give vores elever både rødder, de kan stå solidt på, og vinger, der kan bære dem videre ud i livet. Vores værdigrundlag er udviklet i en proces, der har involveret både forældre, elever, personale og skolebestyrelse, og det er tiltænkt alle, der har et tilhørsforhold til vores skole – interne såvel som eksterne.
Velkommen til Langebjergskolen.

Vision

På Langebjergskolen skaber vi en skole, vi er stolte af - som giver eleverne den bedste start på deres skolegang, udvikler dem både fagligt og menneskeligt, giver dem mod på livet og lyst til at lære mere.

Mission

Langebjergskolen er en folkeskole med et stærkt fællesskab, stolte traditioner og pædagogisk nytænkning. Vores undervisning tager udgangspunkt i projektbaseret læring, hvor børnene samarbejder om konkrete udfordringer, der relaterer til deres virkelighed. Gennem projektbaseret læring styrker vi børnenes relationskompetencer, udvikler deres perspektiv på egen læring og giver dem en meningsfuld hverdag. Skolens naturskønne beliggenhed og fysiske rammer bruges aktivt i undervisningen og understøtter vores arbejde. For at sikre nytænkning og et højt fagligt niveau har lærernes og pædagogernes efterog videreuddannelse høj prioritet og giver - sammen med ovenstående - vores elever den bedste start på livet.

Faglighed

På Langebjergskolen giver vi eleverne et solidt fagligt fundament - bygget på nysgerrighed, fordybelse og kritisk tænkning - der giver dem de bedste muligheder for at vælge deres videre uddannelse og udfolde deres fulde potentiale. Medinddragelse og alsidighed i undervisning og fritidstilbud underbygger elevernes faglige engagement og øger deres motivation. Skolen har en dygtig medarbejdergruppe, der med et stærkt personligt engagement og høj faglighed udfordrer eleverne og giver dem mulighed for at bruge alle deres kompetencer.

Dannelse

På Langebjergskolen skaber vi selvstændige mennesker, der er deltagende og medskabende i det omgivende samfund og er nysgerrige på livet. Vores undervisning er forankret i kulturelle værdier, traditioner og autentiske problemstillinger, og vi danner herigennem, i samarbejde med forældrene, demokratiske, livsduelige, hele mennesker. Vi påtager os et fælles ansvar for, at eleverne kan begå sig i en foranderlig fremtid, og vi integrerer helt konkret arbejdet med bæredygtighed i undervisningen. Vi er en rummelig skole, hvor sociale kompetencer, ordentlighed og fokus på gensidig respekt har høj prioritet.

Trivsel

På Langebjergskolen skaber vi et fællesskab, der bygger på samhørighed, nærvær og tillid. Vi giver eleverne en tryg hverdag med en høj grad af selvbestemmelse, der styrker deres selvværd. Gensidig ansvarlighed og anerkendelse, såvel som klar kommunikation og tydelighed skaber motivation og et godt miljø, hvor alle trives. Vi udnytter vores gode fysiske rammer, stimulerer alle sanser og giver mulighed for fordybelse og motoriske udfordringer.

https://langebjergskolen.aula.dk/sites/langebjergskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Antimobbestrategi%20for%20Langebjerg.pdf

PBL

I et projektbaseret læringsforløb arbejder eleverne med løsning af et autentisk problem eller med besvarelse af et komplekst spørgsmål. En forudsætning er, at elevernes projekter præsenteres, offentliggøres og gør en forskel, samt er relevante og har reel værdi. PBL skærper elevernes kritiske tænkning og udvikler både deres faglige kompetencer og sociale forståelse. Lærere og pædagoger samarbejder om at planlægge skoledagen således, at der arbejdes tværfagligt med udgangspunkt i autentiske - og gerne aktuelle - problemstillinger.

På Langebjergskolen inddrager vi eleverne og tager ofte udgangspunkt i deres forslag til projekter. Dette giver dem en reel indflydelse på arbejdet i skolen, og samtidig oplever de, at deres viden er vigtig. Vi har et tæt samarbejde med forældre, foreninger, museer, virksomheder m.m., og igennem dette samarbejde møder vores elever den verden, de skal lære at begå sig i, de udvikler handlekompetencer og bliver dygtige formidlere.
Læs mere om den projektbaserede læring (PBL) på Langebjergskolen

Traditioner

Traditioner er en vigtig del af vores identitet på Langebjergskolen. Traditioner giver historik, skaber liv, glæde og noget at se frem til. Af vores mange traditioner kan vi blandt andet nævne, at vi holder fællessamling for hele skolen hver måned, hvor klasserne skiftes til at komme med indslag. Den 1. lørdag i september holder vi skolens fødselsdag for elever, forældre og ansatte, hver jul står elevrådet for en årlig juledag med juleklip, bagning og fodboldturnering fra 4. – 9. kl., og i februar holder vi skolefest for alle elever. For at styrke sammenholdet tager alle elever på lejrskole 4 gange i et skoleforløb - i 2., 5., 7. og 8. klasse.
Læs mere om Langebjergskolens traditioner
 

Dokumenter

Langebjergskolens værdi-folder

Shape Created with Sketch.