Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Kontaktforældre

Kontaktforældre på Langebjergskolen - muligheder og opgaver

Derfor har vi kontaktforældre
Kontaktforældrene er et vigtigt led i skole/hjem samarbejdet på Langebjergskolen.
Vi ved fra mange års erfaring, at et godt samarbejde mellem skolen og forældrene og mellem forældrene indbyrdes, er af afgørende betydning for klassens trivsel og resultater. 

Kontaktforældrene er bindeledet mellem lærere og forældre og mellem klassen og skolens ledelse og bestyrelse.

Forældremøder i klassen
Kontaktforældrene tilrettelægger sammen med klasselæreren de årlige forældremøder i klassen, d.v.s. at kontaktforældrene er  medbestemmende vedrørende mødernes indhold. Dette sker gennem drøftelser mellem kontaktforældrene og lærerne forud for indkaldelsen til forældremøde.

Opgaver, som kontaktforældrene kan varetage:

  • Arbejde for at sikre et godt forældresamarbejde i klassen

  • Udarbejdelse af invitationer/dagsordener

  • Tage imod nye forældre i klassen

  • Være mødeleder

  • Fremlægge punkter til drøftelse på møder

  • Sikre at der tages referat af møderne

  • Tage initiativer til møder og arrangementer

Listen kunne nemt gøres længere - de enkelte kontaktforældre kan aftale med klasselærerne, hvilke opgaver, der skal løses, og hvem der er ansvarlig.

Arrangementer for klassen
Kontaktforældre kan foreslå og hjælpe til med arrangementer for klassen, som fx ture, fester, teater m.m.

Kontakt mellem forældre og bestyrelse/bestyrelse og forældre
Bestyrelsen indkalder som udgangspunkt ca. 1 gang om året kontaktforældrene til fællesmøder. Her kan kontaktforældrene fremkomme med forslag om emner, der ønskes behandlet i bestyrelsen, og bestyrelsen kan fremlægge og diskutere sager med kontaktforældrene. 

I tiden mellem fællesmøderne kan kontaktforældrene - og alle de øvrige forældre - kontakte medlemmer af bestyrelsen. Ud over fællesmøderne orienterer skolebestyrelsen om sit arbejde via skolens hjemmeside, bl.a. via referater fra bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsesmedlemmerne deltager gerne i forældremøder, hvis der er behov for det.

Sådan bliver man kontaktforældre
Hvert år vælges 2-4 kontaktforældre i hver klasse. Det sker på det første forældremøde efter sommerferien. Det er en god ide at skiftes lidt, så der hvert år er nogle "nye" og nogle "gamle" kontaktforældre. Du får mere at vide på forældremødet i dit barns klasse. 

Vi håber, at ovenstående har givet jer lyst til og mod på arbejdet som kontaktforældre.

Mange venlige hilsener
Skolebestyrelsen

Dokumenter

Kontaktforælder-folder

Shape Created with Sketch.