Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Karaktergivning

Karaktergivning og bedømmelser

Princip: 
Alle elever får løbende bedømmelse af det faglige og trivselsmæssige standpunkt.
    
Ledelsens retningslinjer for udmøntning:
På 1. til 7. klassetrin gives ikke standpunktskarakterer, men elevernes trivsel og udbytte af undervisningen drøftes på skole-hjem samtalerne på baggrund af elevplaner og logbog/portfolio.
Standpunktskarakterer gives på 8. og 9. klassetrin efter 7 trins skalaen - jvnf. folkeskolelovens bestemmelser.  Der gives standpunktskarakterer tre gange årligt på 8. og 9. klassetrin. Tredje terminskarakter gives umiddelbart forud for de skriftlige afgangsprøver i foråret. 
Standpunktskaraktererne bør ikke "stå alene" men være en del af den samlede bedømmelse af eleven. De skal derfor gives min. 3 dage inden skole/hjem samtalerne forår og efterår, så de kan indgå i disse.

Ved bedømmelse af skriftlige opgaver gælder: 

  • På 1. til 6. klassetrin gives ikke karakterer, men alene en skriftlig bedømmelse.
  • Efter jul på 7. klassetrin kan den skriftlige udtalelse i skriftlige opgaver suppleres af en karakter 
  • På 8. og 9. klassetrin gives såvel en skriftlig bedømmelse som en karakter. 
     

Når karaktererne introduceres, følger læreren det op med forklaring til eleverne og forældre om karakterernes indholdsmæssige værdi.

Godkendt:
Januar 2016