Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Mobiltelefoner

Brug af mobiltelefoner

Princip:
Mobiltelefoner kan bruges som en del af undervisningen, men vil som udgangspunkt ikke være tilgængelige i løbet af skoledagen.

Hensigt:
At sikre de bedste betingelser for nærvær og social interaktion, både i undervisningen, men i særdeleshed også eleverne imellem i frikvartererne.
Fravær af mobiltelefonen i frikvarteret sikrer, at nærværet og det sociale fysiske samvær er med skolekammeraterne og ikke med ”mobilen”.
Fravær af mobiltelefonen i timerne sikrer, at koncentrationen er rettet mod undervisningen.

Ledelsens retningslinjer for udmøntning:
Klassens lærer indsamler ved skoledagens start alle mobiltelefoner, der lægges i aflåst skab. Mobiltelefonerne udleveres igen ved dagens afslutning.

Brug af mobiltelefoner i undervisningen:
Mobiltelefoner kan bruges på alle tidspunkter som et redskab i undervisningen, både i klasselokalet og udenfor.

Brug af mobiltelefon uden for undervisningen:
Mobiltelefonen vil ikke være tilgængelig i løbet af skoledagen - med mindre klassens lærer billiger dette.

Har du brug for at komme i kontakt med dit barn i løbet af skoledagen, er der altid mulighed for at ringe direkte til skolen, der så vil tage affære.

Tilsvarende kan dit barn altid henvende sig på kontoret, hvis der er behov for at kunne ringe.

Godkendt:
Marts 2018