Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Skoleudviklingssamtale

Skoleudviklingssamtale

Langebjergskolen har afholdt skoleudviklingssamtale mandag den 22. april 2024.

Ved samtalen deltog følgende:

  • Direktør, skolechef og skolekonsulent fra Fredensborg Kommune.
  • Langebjergskolens ledergruppe bestående afskoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder samt leder af SFO.
  • Skolebestyrelsesformand, elevråd, PBL-ambassadører, tillidsmand, elevrådskoordinator samt PBL-vejleder.

Efter årets skoleudviklingssamtale tog vores viceskoleleder Malte von Sehested i podcaststudiet med direktør Tine Gram og centerchef Marianne Ingeholm til en snak om udviklingssamtalen og skoleudviklingen på Langebjergskolen og i Fredensborg Kommune.

I samtalen blev der talt om skolens udvikling, elevdemokrati, aktiviteter og trivsel samt reflekterer over vigtige punkter som skolens kultur, feedback, data, medindflydelse, autenticitet, trivsel, fællesskaber og deltagelsesmuligheder. Marianne Ingeholm Larsen fremhævede blandt andet vigtigheden af at skabe en varieret skoledag for eleverne, herunder dem med særlige udfordringer. 

Samtalen omfattede også temaer som Projektbaseret Læring (PBL) og skolebestyrelsens rolle i at udfordre skolens praksis for at sikre, at det, der gøres, fungerer optimalt. Der reflekteres over betydningen af at definere rammer og lade skolerne udfylde dem i samarbejde med skolebestyrelser, lærere og elever, og understreger vigtigheden af frihed til at tilpasse undervisningen til den konkrete kontekst ved den enkelte skole.

Langebjergskolen · Skoleudviklingssamtale 2024