Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Lejrskoler

Lejrskoler

Princip: 
Lejrskolen er en del af undervisningen, og skal sikre faglige udfordringer og oplevelser af social og kulturel karakter.

Alle elever skal sikres lejrskoleophold flere gange i løbet af deres skoletid.

Hensigt:
Lejrskolerne skal sikre at:

  • eleverne får fælles oplevelser
  • klassens fællesskab styrkes
  • eleverne får mulighed for mere sammenhængende faglig fordybelse
  • eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med andre regioner


Retningslinjer for udmøntning:
Der planlægges 4 lejrskoleophold i skoleforløbet tidsmæssigt fordelt på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling:

  • Indskoling: overnatning i nærområde
  • Mellemtrin: overnatninger i Danmark
  • 7. årgang: overnatning i nærområdet. Lejrskolen er en introduktion til udskolingsforløbet.
  • 8. årgang: overnatninger i Danmark med fokus på kultur, natur og/eller historie.


Lejrskoleopholdet er uden deltagerbetaling. Der opkræves dog kostpenge, ligesom der kan opkræves penge til ”fritidslignende” aktiviteter i forbindelse med lejrskolen (max. 100 kr. pr. elev pr. dag).

Orientering om deltagerbetalingen formidles til forældrene senest 3 måneder før lejrskolen. Forældrene gives samtidig mulighed for rateindbetaling af beløbet.

Senest redigeret og godkendt af Skolebestyrelsen:
Maj 2023