Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Vikardækning

Vikardækning

Princip: 

Langebjergskolen skal tilrettelægge vikardækningen så eleverne får størst muligt udbytte af undervisningen.

Hensigt:

  • At Lærerfravær i videst muligt omfang ikke skal gå ud over elevernes indlæring. 
  • Ledelsens retningslinjer for udmøntning:
  • Ved lærerfravær dækkes lektionerne primært af læreruddannede.
  • Dernæst dækkes lektionerne af evt. løs vikar.
  • Hvor det skønnes ansvarligt, kan ledelsen beslutte, at klasser arbejder alene med relevant materiale under tilsyn af naboklasselærer, en af klassens lærere eller skolens ledelse.
  • I tilfælde, hvor vores vikarressourcer ikke slår til, kan vikarlæggeren gøre brug af 2-lærerordning samt i nødstilfælde støttecenterressourcer for at sikre fornøden vikardækning. Vikarlæggeren kan ligeledes pålægge lærere vikartimer uden for normal tjeneste.
  • Elever fra 6. - 9. klasse kan hjemsendes i ydertimer. Det tilstræbes at eleverne hjemsendes med relevante opgaver. I helt ekstraordinære situationer kan ledelsen beslutte at 5. klasse hjemsendes i ydertimer. 

              
Vikarmateriale:
I tilfælde af lærers sygdom arbejder klassen så vidt muligt videre med påbegyndte arbejdsopgaver anvist af fraværende lærer eller med vikarmateriale anvist af klassens lærerteam. 

Godkendt:
Juni 2016