Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langebjergskolens logo
Mobil menu

Årgangsteam og fagfordeling

Dannelse af årgangsteam og fagfordeling 

Princip:
Teamdannelsen og fagfordelingen skal medvirke til at fremme elevernes faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.     

Dannelse af årgangsteam: 

 • Der skal sikres en bred faglighed i teamet med lærere der repræsenterer pædagogisk og faglig kompetence inden for de humanistiske fag, de naturvidenskabelige fag og de praktisk-musiske fag. 
 • Der skal sikres en bred vifte af personlige egenskaber og kompetencer i teamet med henblik på at skabe nogle dynamiske arbejdsenheder. 
 • Det tilstræbes at der er tilknyttet lærere af begge køn. 
   

Fagfordeling: 

 • Alle fag skal dækkes fagligt og pædagogisk kvalificeret. Dette vurderes på baggrund af lærernes faglige kompetence i forhold til de centralt og kommunalt fastsatte mål. 
 • Ved fordeling af støttetimer er det centralt at sikre en såvel faglig som pædagogisk sammenhængende løsning. 
 • Timeresurserne tildeles til de enkelte lærere som en årsnorm, der kan anvendes fleksibelt. 
 • Dele af et fags årsnorm kan godt dækkes af andre/flere lærere. 
   

Fagfordelingen foretages efter følgende procedure:  

 • Ledelsen sammensætter de enkelte årgangsteam efter ovenstående principper.
 • De enkelte årgangsteam fordeler flest mulige af årgangens fag imellem sig efter ovenstående principper. 
 • Resttimerne fordeles mellem afdelingsteamets lærere efter ovenstående principper.Godkendt:
April 2018